Brandskydd

För att förebygga bränder, läs informationsbroschyren nedan. Den går även att skriva ut. Broschyren innehåller information och enkla tips att tänka på för att förebygga bränder.

 

För ytterligare information se MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida här.Ladda ned pdf genom att klicka på symbolen nedan.


Informationsblad brandskydd  

Vid brand - hur gör jag?

Filmen visar olika situationer som kan uppstå och vad du ska tänka på när olyckan är framme.