Flytta in

När du ska flytta in är det en del saker att tänka på, bland annat detta:

Inflyttningsdag

Infaller dagen då du ska tillträda lägenheten på en helg eller helgdag, blir inflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

Adressändring

Du ska vara folkbokförd där du bor, alltså där du sover.

Om man inte gör någon flyttanmälan, eller inte flyttar till eller bor på adressen som man har anmält, så kan det vara ett folkbokföringsbrott. Det kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse enlig lagen som skärptes sommaren 2018.

 

Gör din flyttanmälan till Skatteverket, https://skatteverket.se/flytta , anmäl i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag.

Vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.
Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

 

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan, se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Tv, bredband och telefon

Leverantör av Kabel-TV är Köpings Kabel-TV AB.

Vilka kanalerna är kan du se på deras hemsida www.koping.net  Vill du ha mer information, beställa fler kanaler eller göra en felanmälan så kontaktar du dem på telefon 0221-250 45.

 

Leverantör av bredband är Telia AB.

För beställning och felanmälan, kontakta dem på telefon 90 200.

 

Beställ flyttning av fast telefon om du har en sådan.

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du har en hemförsäkring!

Hemförsäkringen ger dig och andra som eventuellt drabbas ersättning om du skulle råka ut för inbrott, översvämning, brand, stöld mm. Om olyckan är framme och du saknar hemförsäkring så kan du bli personligen ersättningsskyldig, det kan bli mycket kostsamt.

El-abonnemang

 Se till att teckna ett abonnemang innan du flyttar in, annars kommer du inte att ha tillgång till el den dagen du flyttar in.

Nycklar

Kvitteras ut efter överenskommelse, oftast samma dag som tillträdesdagen och via Sjödoffs Fastighetsservice på Maskinistgatan 2 i Köping Tel 0221-830 30 info@sjodoff.se.

Har du fått nycklar av den tidigare hyresgästen är det viktigt att du kontaktar Sjödoff så att du får kvittera ut samtliga nyckar som hör till lägenheten. Vid avflyttning får du betala för låsbyte om inte samtliga nycklar återlämnas.

Skötsel av lägenheten

I ditt kontrakt så står det under Allmänna villkor:

Hyresgästen förbinder sig att iaktta sin vårdplikt i sin användning av lägenheten och vad som hör till den samt vid användning av de gemensamma utrymmena.

 

Detta innebär att du som hyresgäst ska vårda lägenheten på bästa möjliga vis så att inte onödiga skador uppstår och att de material som finns inte slits ut i förtid.

Som exempel så ska trägolven absolut inte vattentorkas, det finns rengöringsmedel som är avsedda för parkettgolv av trä!

 

Skador orsakade av djur räknas aldrig som normalt slitage, för dessa skador är du ersättningsskyldig till 100%.

Brandvarnare

I samtliga lägenheter ska det finnas minst en brandvarnare. Du som hyresgäst är skyldig att byta batterier vid behov. Testa gärna brandvarnaren då och då så att den fungerar genom att trycka på knappen som sitter på undersidan. Ett tecken på att batteriet börjar ta slut kan vara att brandvarnaren ger ifrån sig pip-ljud.

Tapetsera och måla

Vi vill inte att du målar om eller tapetserar i lägenheten. Om du ändå väljer att göra det ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Väljer du extrema färger, felaktiga material eller om arbetet är slarvigt utfört kommer du att bli ersättningsskyldig när du flyttar.

Avfallshantering

Vi månar om miljön och har därför sopsortering i fastigheten. När vi sorterar kan vi också hålla kostnaderna nere för avfallet, vilket i slutänden påverkar hyrorna.

 

I ditt kontrakt så står det under Allmänna villkor:

Hyresgästen förbinder sig att på egen bekostnad forsla bort avfall som är olämpligt för soptunna eller sopnedkast om inte hyresvärden tillhandahåller särskild container eller liknande.

 

Det är därför viktigt att du sorterar ditt hushållsavfall i rätt kärl i soprummet där vi har tydliga skyltar för respektive typ samt att du ser till att övrigt avfall kommer till kommunens avfallsanläggning.

 

Matavfallet ska läggas i papperspåsar som tillhandahålls av Vafab, det är tänkt att det ska gå åt 3 - 4 påsar i veckan, påsarna finns i soprummet. Påsarna ska sitta i en särskild hållare som ska finnas i varje lägenhet, om det saknas kärl kan du kontakta Sjödoffs så ordnar dom en sådan.

Störande grannar

Du är skyldig att visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet.

 

I Hyreslagen 25 § står ”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (störningar i boendet)”.

 

Det är självklart tillåtet att ha fest ibland, men inte varje helg. Om du ska ha fest så kan det vara bra att informera dina grannar och tänk på att dra ner volymen och tonläget när klockan börja bli mycket.

Du är även ansvarig för hur dina gäster uppför sig i din bostad och i tillhörande trapphus mm. 

Om du har barn så är det viktigt att du ser till att barnen inte använder trapphuset som lekplats och t ex skriker och stojar där.

Det finns en del åtgärder som man kan vidta för att minska oljuden i lägenheten, sätt möbeltassar på stolsbenen så skrapar det inte när du flyttar stolen, stäng dörrar och fönster försiktigt.

Om du själv orsakar störning så att störningsjouren måste göra en utryckning, kommer du att få betala den kostnaden. Vid upprepade eller allvarliga störningar så kan du även bli av med ditt hyresavtal.

OBS! Det är av stor vikt för oss att ni ringer vår störningsjour vid upplevd störning. För alla hyresgästers trivsel och trygghet så behöver vi kunna agera så snabbt som möjligt.

Vid brott ring 112 men även vår störningsjour: Sjödoff´s Fastighetsservice Tel 0221-820 28   info@sjodoff.se

Skadedjur och ohyra

Bekämpning av skadedjur sker med hjälp av Länsförsäkringar som anlitar Anticimex.

Upptäcker du skadedjur i din lägenhet, förråd mm ska du utan dröjsmål kontakta Anticimex telefon 075-245 10 00.

Säg att det gäller Länsförsäkringar Södermanland och berätta att du bor hos oss, Fastighetsab Ormvråken AB.

Om det behövs så är vårt försäkringsnummer 66473.

Informera även oss via info@ormvraken.se  så att vi får veta vilka skadedjur som finns i fastigheten.

Om skadedjuren återkommer efter en sanering måste du genast ta ny kontakt med Anticimex.

Om du låter bli att anmäla att du har skadedjur så kan du förlora ditt hyresavtal.

Flytta ut

När du ska flytta är det flera saker att tänka på, bland annat detta

Uppsägning av lägenhetskontraktet:

För att uppsägningen ska gälla ska den vara skriftlig och skickas in till hyresvärden, det går även att mejla in uppsägningen.

Tänk på att den inte gäller förrän den är hyresvärden tillhanda så skicka in den i god tid!!

Om det står två personer på kontraktet så ska båda skriva under uppsägningen.

Om inget annat är överenskommet så upphör även avtalet gällande eventuella parkerings-platser när bostadskontraktet upphör.

Uppsägningstiden för lägenheten är 3 månader. Uppsägningstiden börjar räknas från och med den sista dagen i den månad som du säger upp den i. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 15 januari börjar uppsägningstiden beräknas från den 31 januari och ditt kontrakt upphör att gälla den 1 maj.

 

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning under förutsättning att lägenheten sagts upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg.

Infaller dagen då du ska lämna lägenheten på en helg eller helgdag, blir utflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

 

När vi mottagit din uppsägning skickar vi en bekräftelse med information om vilket datum och klockslag som gäller för när lägenheten och förråd ska vara utrymt, städat och klart för besiktning.

 

När lägenheten är uppsagd är du som hyresgäst skyldig, enligt hyreslagen, att låta visa lägenheten för eventuella intresserade. Vi anlitar Sjödoffs för att visa lägenheterna, i undantagsfall kan vi be dig som hyresgäst att visa lägenheten.

Hål i väggar

Ta bort samtliga spikar, skruvar och krokar. Återställ väggarna genom att spackla igen de hål du har gjort. Använd ett vanligt ljust sandspackel, se till att torka bort överflödigt spackel runt hålet, det får inte vara stora fläckar med spackel när du är klar.

Besiktning och städning

Senast på avflyttningsdagen kommer vi att göra en besiktning av lägenheten där vi går igenom hela lägenhetens skick och bedömer städningen.

Det är viktigt att allt är rent och fräscht när du flyttar ut så att nästa hyresgäst kan flytta in och trivas. Slarvar du med städningen så kan du bli ersättningsskyldig och detsamma gäller för skador du orsakat och onormalt slitage.

Skador orsakade av djur räknas aldrig som normalt slitage, för dessa skador är du ersättningsskyldig till 100%.

Övrigt

Glöm inte att göra flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) inom en vecka från att du flyttat ut, avsluta abonnemang på el, telefon, bredband mm.

Mellanrum