Info angående Coronaviruset
Information med anledning av coronaviruset

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt.

Ormvråken följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO).

Att tänka på vid felanmälan mm

På grund av rådande omständigheter och direktiv kan vi inte hålla samma service som normalt vilket kan innebära längre väntetid mm.

När du gör en felanmälan är det viktigt att tänka på

  • Är du i riskgruppen meddela detta
  • Är det ett akut fel, alt kan det vänta
  • Är du sjuk el har symtom meddela detta

När ska du söka vård?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och om du varit i ett riskområde eller i kontakt med någon som har covid-19. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand. För att få lämna prov krävs en medicinsk bedömning av sjukvården och en bokad tid.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Hur kan du undvika att få eller sprida smitta?

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset.

Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Hosta eller nys i armvecket. Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta dem i hand.

Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Fler tips och råd för att undvika att få eller sprida smitta hittar du här:

Covid-19 - coronavirus (1177.se)

Frågor och svar om covid- 19 (folkhalsomyndigheten.se)

Ring telefonnummer 113 13 för allmänna frågor om covid-19.​Datum: 2020-03-17 11:17

Intresseanmälan

Är du privatperson eller företag:  


Önskemål

Balkong
Hiss
Ormvråken förbehåller sig rätten att inhämta nödvändiga kredit/personuppgifter angående sökanden.

(* = obligatoriska fält)
Typ av lägenhet/lokal: *

Storlek/antal rum: *
Max hyra (kr/mån):
Företagsnamn: *
Organisationsnummer: *
Branch:
Fullständig adress: *
Kontaktperson: *
Telefon/mobilnr: *
E-post: *
Övriga önskemål/meddelande:

(* = obligatoriska fält)
Copyright © Fastighetsbolagen Ormvråken 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB