Flytta in

När du ska flytta in är det en del saker att tänka på, bland annat detta:

 

Inflyttningsdag

Infaller dagen då du ska tillträda lägenheten på en helg eller helgdag, blir inflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

 

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.
Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

 

Hemförsäkring

Det är mycket viktigt att du har en hemförsäkring! Utan den så är du oskyddad om något händer, den kostar inte mycket och är väl använda pengar. Hemförsäkringen ger dig och andra som eventuellt drabbas ersättning om du skulle råka ut för inbrott, översvämning, brand, stöld mm.
Har du ingen hemförsäkring och olyckan är framme, t ex om ditt akvarium går sönder och orsakar en vattenskada i fastigheten som du bor i, då blir du personligen ersättningsskyldig.

 

El-abonnemang

 Se till att teckna ett abonnemang innan du flyttar in, annars kommer du inte att ha tillgång till el den dagen du flyttar in.

 

Telefon

Beställ flyttning av fast telefon om du har en sådan.

 

Nycklar

Har du fått nycklar av den tidigare hyresgästen är det viktigt att du kontaktar hyresvärden så att du får kvittera ut samtliga nyckar som hör till lägenheten. Vid avflyttning får du betala för låsbyte om inte samtliga nycklar återlämnas.

 

Brandvarnare

I samtliga lägenheter ska det finnas minst en brandvarnare. Du som hyresgäst är skyldig att byta batterier vid behov. Testa gärna brandvarnaren då och då så att den fungerar genom att trycka på knappen som sitter på undersidan. Ett tecken på att batteriet börjar ta slut kan vara att brandvarnaren ger ifrån sig pip-ljud.

 

Tapetsera

Om du målar eller tapetserar i din lägenhet ska arbetet vara fackmannamässigt utfört. Om du väljer extrema färger, felaktiga material eller om arbetet är slarvigt utfört kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar.

 

Störande grannar

Du är skyldig att visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet. I Hyreslagen 25 § står ”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att det inte skäligen bör tålas (störningar i boendet)”.
Det är självklart tillåtet att ha fest ibland, men inte varje helg. Om du ska ha fest så kan det vara bra att informera dina grannar och tänk på att dra ner volymen och tonläget när klockan börja bli mycket. Du är även ansvarig för hur dina gäster uppför sig i din bostad och i tillhörande trapphus mm. Om du har barn så är det viktigt att du ser till att barnen inte använder trapphuset som lekplats och t ex skriker och stojar där.
Det finns en del åtgärder som man kan vidta för att minska oljuden i lägenheten, sätt möbeltassar på stolsbenen så skrapar det inte när du flyttar stolen, stäng dörrar och fönster försiktigt.
Om du själv orsakar störning så att störningsjouren måste göra en utryckning, kommer du att få betala den kostnaden.

 

Skadedjur och ohyra

Bekämpning av skadedjur sker med hjälp av företaget Nomor. Upptäcker du skadedjur i din lägenhet, förråd mm ska du utan dröjsmål kontakta Nomor´s kundtjänst som är öppen måndag – fredag kl 07.00 – 17.00, telefon 0771- 122 300. Berätta att du bor hos Fastighetsaktiebolaget Ormvråken så hjälper dom dig vidare.
Du ska även kontakta oss så att vi får veta vilka skadedjur som finns i fastigheten.
Om skadedjuren återkommer efter en sanering måste du genast ta ny kontakt med saneringsföretaget.

 

Flytta ut

När du ska flytta är det flera saker att tänka på, bland annat detta

Uppsägning av lägenhetskontraktet:
För att uppsägningen ska gälla ska den vara skriftlig och skickas in till hyresvärden. Tänk på att den inte gäller förrän den är hyresvärden tillhanda så skicka in den i god tid!!
Om det står två personer på kontraktet så ska båda skriva under uppsägningen.
Om inget annat är överenskommet så upphör även avtalet gällande eventuella parkerings-platser när bostadskontraktet upphör. Enklaste sättet att säga upp lägenheten är genom att du fyller i baksidan av ditt kontrakt.

 

Uppsägningstiden för lägenheten är 3 månader. Uppsägningstiden börjar räknas från och med den sista dagen i den månad som du säger upp den i. Det betyder att om du säger upp din lägenhet den 15 januari börjar uppsägningstiden beräknas från den 31 januari och ditt kontrakt upphör att gälla den 1 maj.

 

Vid dödsfall gäller 1 månads uppsägning under förutsättning att lägenheten sagts upp inom 1 månad från dödsdatumet. I annat fall är det 3 månader som gäller. Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg.

 

Infaller dagen då du ska lämna lägenheten på en helg eller helgdag, blir utflyttningsdagen istället nästa vardag kl 12.00.

 

När vi mottagit din uppsägning skickar vi en bekräftelse med information om vilket datum och klockslag som gäller för när lägenheten och förråd ska vara utrymt, städat och klart för besiktning.
När lägenheten är ledig för uthyrning är du som hyresgäst skyldig, enligt hyreslagen, att visa lägenheten för eventuella intresserade på lämpliga tider som ni kommer överens om.

 

Övrigt

Glöm inte att göra adressändring samt att flytta eller avsluta abonnemang på el, telefon, bredband mm.

 

 

 

Intresseanmälan

Är du privatperson eller företag:  


Önskemål

Balkong
Hiss
Ormvråken förbehåller sig rätten att inhämta nödvändiga kredit/personuppgifter angående sökanden.

(* = obligatoriska fält)
Typ av lägenhet/lokal: *

Storlek/antal rum: *
Max hyra (kr/mån):
Företagsnamn: *
Organisationsnummer: *
Branch:
Fullständig adress: *
Kontaktperson: *
Telefon/mobilnr: *
E-post: *
Övriga önskemål/meddelande:

(* = obligatoriska fält)
Copyright © Fastighetsbolagen Ormvråken 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB